Journalistiek

Zoals veel journalisten ben ik een generalist. Wel heeft het thema gerechtigheid altijd een grote rol in mijn werk gespeeld. De laatste jaren heb ik me specifiek verdiept in de wereld van het internationaal strafrecht. Vooral het internationaal strafhof (International Criminal Court – ICC) in Den Haag heeft mijn aandacht. Tevens interviewde ik de officier van justitie die leiding gaf over de vervolging van internationale misdrijven door Nederland, en schreef ik bijvoorbeeld over het geheugen van de getuige, aan de hand van het proces tegen de Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic die bij het Joegoslavië Tribunaal terecht staat.

NEDERLAND EN DE VERVOLGING VAN INTERNATIONALE MISDRIJVEN

Het onderzoek naar wie de MH17 boven Oekraïne liet neerschieten is de laatste klus van Hester van Bruggen. Zes jaar gaf ze leiding aan een unit van het Openbaar Ministerie die internationale misdrijven vervolgt. ‘Voorheen was straffeloosheid de regel. Zo zal het nooit meer zijn.’ Een afscheidsinterview in Wordt Vervolgd, Amnesty International. Interview Hester van Bruggen – Openbaar Ministerie

WIE ZIJN DE DADERS? We zijn geneigd om te denken dat de personen die zich aan internationale misdrijven schuldig hebben gemaakt wel monsters moeten zijn. Het schokkende is echter dat het veelal normale mensen betreft. Hoe komt het dat individuen gaan meedoen met martelen, moorden, verkrachten en plunderen? Wie zijn deze ‘vijanden van de mensheid’? Voor de Groene Amsterdammer zocht ik het uit: Hoe word je een oorlogsmisdadiger

HET INTERNATIONAAL STRAFHOF

Hieronder treft u een selectie van mijn artikelen die ik de afgelopen jaren over het ICC schreef voor:

International Justice Tribune

Een serie over de problemen die het Bureau van de Aanklager van het ICC heeft bij het rond krijgen van het bewijs tegen verdachten:

1. ICC’s trouble with witnesses

2. The OTP and intermediaries – a controversial relationship

3. The International Criminal Court’s quest for scientific evidence

Het ICC is het eerste hof in de geschiedenis van het internationaal strafrecht dat veroordeelde daders kan dwingen tot het betalen van schadevergoedingen aan slachtoffers. Maar daarmee houdt alle duidelijkheid wel op:  A banner year for victims’ reparations at the International Criminal Court – International Justice Tribune 173

De Congolese krijgsheer Thomas Lubanga Dyilo is de eerste persoon die door het ICC werd veroordeeld. Hoe betrouwbaar zijn de beelden van kindsoldaten die tegen hem werden gebruikt? ICC’s trial against Lubanga – How credible is video evidence

Rebellenleider Mathieu Ngudjolo Chui werd eind 2012 vrijgesproken. Maar waar moest hij heen? Terug naar de Democratische Repbliek Congo (DRC) kon niet. Te onveilig. Het strafhof heeft geen verdragen met landen kunnen sluiten om vrijgesproken verdachten op te nemen. Dus bleef maar één weg over: asiel aanvragen in Nederland. Acquitted by the ICC, but not free

De Groene Amsterdammer

De Congolese krijgsheer Thomas Lubanga Dyilo is de eerste verdachte die het Internationaal Strafhof in handen kreeg. Een verslag vanaf de publieke tribune: Het Internationaal Strafhof en het turbulente proces tegen Thomas Lubanga

Trots haalde Nederland in 1998 het Internationaal Strafhof binnen. Het werd een relatie met ups en downs. Nederland en het Internationaal Strafhof

Mr, het magazine voor juristen – Een interview met drie Nederlandse juristen, die werkzaam zijn als hoofd griffie, juridisch adviseur bij het bureau van de aanklager en als advocaat. Over hun motivatie, de emotionele taferelen bij de oprichting van het hof, de werkwijze en de problemen bij de vervolging. Verschenen in september 2014. Zie: http://www.mr-online.nl/digimagazine/sept14/magazine.html?page=102

Trouw – In 2011/2 maakte ik een serie van 8 afleveringen over het ICC.

1. Internationaal Strafhof – opening 1

1. Internationaal Strafhof – opening 2

1. Internationaal Strafhof – opening 3

2. Internationaal Strafhof – Moreno Ocampo 1

2. Internationaal Strafhof – Moreno Ocampo 2

2. Internationaal Strafhof – Moreno Ocampo 3

De VPRO zond op 4 november 2011 mijn radio-reportage over het strafhof uit:

http://weblogs.vpro.nl/villavpro/2011/11/04/bureau-buitenland6-november/

 

JOEGOSLAVIË TRIBUNAAL

Voor Trouw volgde ik de start van het proces tegen Ratko Mladic, de Bosnisch-Servische commandant die verantwoordelijk wordt gehouden voor internationale misdrijven, waaronder de genocide in Srebrenica. Hij staat bij het Joegoslavië Tribunaal terecht. Terwijl ik vele getuigenverklaringen bijwoonde, vroeg ik me af hoe het mogelijk is dat mensen zich feiten, situaties en ervaringen van twintig jaar geleden nog zo goed weten te herinneren.

Het geheugen van de getuigen – Mladic proces (1)

Het geheugen van de getuige – Mladic proces (2)

http://www.trouw.nl/tr/nl/6067/Ratko-Mladic/article/detail/3284392/2012/07/10/De-getuige-huilt-Mladic-kijkt-recht-voor-zich-uit.dhtml

ICTY Vrijspraken 1

De onmacht van het ICC - De Groene Amsterdammer

 

Andere onderwerpen

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7659606.stm

Klokkenluiders in de Zorg