Journalistiek

Ik heb bijna dertig jaar ervaring als journalist, onderzoeker en interviewer. Terwijl ik me graag verdiep in nieuwe onderwerpen, spelen mensenrechten, gerechtigheid en zorg een grote rol in mijn werk.

* MENSENRECHTEN 

Mensenrechtenorganisaties staan op scherp nu de corona-pandemie leidt tot een grote inperking van vrijheden, persbreidel en privacy-schendingen. https://www.groene.nl/artikel/de-kaarten-zijn-in-de-lucht-gegooid

Nederland was laat met het ratificeren van het VN-verdrag handicap, waarmee de overheid zich verplicht om te zorgen voor een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Het gaat om veel meer dan wat aanpassingen. Het verdrag staat voor een mens- en maatschappijvisie. https://publicaties.zonmw.nl/vn-verdrag-handicap-betekent-een-nieuwe-visie-op-de-samenleving/

* LANDEN VERVOLGEN INTERNATIONALE MISDRIJVEN 

Als het gaat om de vervolging van oorlogsmisdadigers zijn de ogen vooral gericht op instituten als het Internationaal Strafhof in Den Haag. Maar de laatste jaren boeken juist nationale autoriteiten succes. https://www.groene.nl/artikel/oorlogsmisdadigers-onder-vuur

Moedige Syriërs smokkelden bewijsmateriaal van internationale misdrijven hun land uit. De mensenrechtenactivist Mazen Darwish, die zelf zwaar werd gemarteld, deed met anderen in Duitsland aangifte tegen de Syrische inlichtingendiensten. Meer landen werken aan de vervolging van daders. https://www.groene.nl/artikel/het-gaat-niet-om-wraak

For the first time a court in The Netherlands has convicted a Dutch-born former Islamic State fighter for war crimes. The case follows a trend in European countries, where the prosecution is using social media material as evidence to expose the criminal responsibility of individuals returning from Syria and Iraq. https://www.justiceinfo.net/en/tribunals/national-tribunals/42008-first-dutch-islamic-state-fighter-convicted-for-war-crimes.html

Cold Case. Een Ethiopische Nederlander stond terecht voor misdrijven die veertig jaar geleden in Ethiopië werden gepleegd. https://www.groene.nl/artikel/we-houden-ons-stoepje-schoon

Het onderzoek naar wie de MH-17 boven Oekraïne liet neerschieten was de laatste klus van Hester van Bruggen. Zes jaar gaf ze leiding aan een unit van het Openbaar Ministerie die internationale misdrijven vervolgt. ‘Voorheen was straffeloosheid de regel. Zo zal het nooit meer zijn.’ Een afscheidsinterview in Wordt Vervolgd, Amnesty International. Interview Hester van Bruggen – Openbaar Ministerie

* WIE ZIJN DE DADERS?

We zijn geneigd om te denken dat de personen die zich aan internationale misdrijven schuldig hebben gemaakt wel monsters moeten zijn. Het schokkende is echter dat het veelal gewone mensen betreft. Hoe komt het dat individuen gaan meedoen met martelen, moorden, verkrachten en plunderen? Wie zijn deze ‘vijanden van de mensheid’? Voor de Groene Amsterdammer zocht ik het uit: Hoe word je een oorlogsmisdadiger

* OORLOG EN VREDE

In 1999 brak er een bloedige oorlog uit tussen christenen en moslims op de Molukken. Duizenden mensen werden vermoord en honderdduizenden raakten ontheemd. Kindsoldaten van toen bewaken nu de broze vrede. https://www.groene.nl/artikel/het-gewonde-eiland

After 41 years Arsica was reunited with her parents. She was among more than 4,000 East Timorese children who had been forcibly removed from their families, according to East Timor’s Truth Commission, and taken illegally to Indonesia during the occupation of the country, between 1975 and 1999. Only about 80 of the children have been reunited in recent years, thanks to the efforts of NGOs and the Red Cross. https://www.justiceinfo.net/en/reparations/43464-east-timor-stolen-child-back-home-from-indonesia.html

* DE ONDERGANG VAN THE HAGUE INSTITUTE FOR GLOBAL JUSTICE

Met veel tamtam werd in 2011 The Hague Institute for Global Justice opgericht. De overheid stopte er zo’n twintig miljoen euro in. Maar het prestigieuze kennisinstituut gaf te veel geld uit en had een potentaat als ‘president’. https://www.groene.nl/artikel/he-just-didn-t-seem-to-care

* HET GEHEUGEN VAN DE GETUIGE

Voor Trouw volgde ik de start van het proces bij het Joegoslavië Tribunaal tegen Ratko Mladic, de Bosnisch-Servische commandant die veroordeeld zou worden voor internationale misdrijven, waaronder de genocide in Srebrenica. Terwijl ik vele getuigenverklaringen bijwoonde, vroeg ik me af hoe het mogelijk is dat mensen zich feiten, situaties en ervaringen van twintig jaar geleden nog zo goed weten te herinneren.

Het geheugen van de getuigen – Mladic proces (1)

Het geheugen van de getuige – Mladic proces (2)

http://www.trouw.nl/tr/nl/6067/Ratko-Mladic/article/detail/3284392/2012/07/10/De-getuige-huilt-Mladic-kijkt-recht-voor-zich-uit.dhtml

* HET INTERNATIONAAL STRAFHOF

De lange schaduw van Luis Moreno Ocampo - Hoe een ex-hoofdaanklager jaren later het Internationaal Strafhof beschadigt. https://www.groene.nl/artikel/de-lange-schaduw-van-luis-moreno-ocampo

When you surf the website of the International Criminal Court (ICC) for “Facts and Figures”, are you properly informed? Not really. https://www.justiceinfo.net/en/tribunals/icc/41532-welcome-to-the-icc-facts-and-figures.html

Met ongekend harde dreigementen hebben de VS de aanval op het Internationaal Strafhof gelanceerd. De gevolgen zijn verstrekkend. Het is een vrijbrief voor autoritaire leiders om de rechtsstaat aan te pakken. https://www.groene.nl/artikel/het-icc-is-al-dood-voor-ons

Een interview met drie Nederlandse juristen, die werkzaam zijn als hoofd griffie, juridisch adviseur bij het bureau van de aanklager en als advocaat. Over hun motivatie, de emotionele taferelen bij de oprichting van het hof, de werkwijze en de problemen bij de vervolging. Verschenen in Mr, het magazine voor juristen – september 2014 . Zie: http://www.mr-online.nl/digimagazine/sept14/magazine.html?page=102

De Congolese krijgsheer Thomas Lubanga Dyilo is de eerste verdachte die het Internationaal Strafhof in handen kreeg. Een verslag vanaf de publieke tribune: Het Internationaal Strafhof en het turbulente proces tegen Thomas Lubanga

Trots haalde Nederland in 1998 het Internationaal Strafhof binnen. Het werd een relatie met ups en downs. Nederland en het Internationaal Strafhof

* DE ZORG

De spoedeisende hulp van HMC Westeinde in Den Haag is niet alleen de drukste van Nederland, de seh is ook de snelste. Een van de geheimen van het succes: medisch specialisten draaien dagelijks mee op de spoedeisende hulp. https://www.zorgvisie.nl/magazine-artikelen/ervaren-klinische-blik-doet-wonderen/

Lang niet alle burgers krijgen de zorg die aan hun wensen en behoeften voldoet. Met ‘persoonsvolgende financiering’ lukt dat wel. Er lopen nu twee pilots. Maar lichtend voorbeeld is Huizen, waar het al jaren wordt toegepast voor maatschappelijke ondersteuning. https://www.zorgvisie.nl/magazine-artikelen/beter-en-goedkoper/

‘Flikker op Van Herk met je urgentie.’ Dat kreeg Gijsbert van Herk van medewerkers te horen toen hij aankondigde dat het echt anders moest bij Stichting Humanitas. De bestuursvoorzitter houdt van discussie en strijd. ‘Je moet de grens opzoeken, anders verandert er niets.’ https://www.zorgvisie.nl/magazine-artikelen/doen-het-maar-wel-op-de-humanitas-manier/

Slaan en stompen hoorden erbij in instellingen blinden- en doveninternaten en lvb-instellingen. Zo blijkt uit twee deelonderzoeken van Commissie de Winter naar geweld in de jeugdzorg. Het artikel begint op pagina 18: https://www.vgn.nl/files/2019-10/Markant_5_2019_DEF_0.pdf

http://www.tjitske-lingsma.nl/wp-content/uploads/2013/02/Klokkenluiders-in-de-Zorg.pdf

 

Nóg meer lezen over het Internationaal Strafhof?

International Justice Tribune

1. ICC’s trouble with witnesses

2. The OTP and intermediaries – a controversial relationship

3. The International Criminal Court’s quest for scientific evidence

4. A banner year for victims’ reparations at the International Criminal Court – International Justice Tribune 173

5. ICC’s trial against Lubanga – How credible is video evidence

6. Acquitted by the ICC, but not free

Trouw – In 2011/2 maakte ik een serie van 8 afleveringen over het ICC.

1. Internationaal Strafhof – opening 1

1. Internationaal Strafhof – opening 2

1. Internationaal Strafhof – opening 3

2. Internationaal Strafhof – Moreno Ocampo 1

2. Internationaal Strafhof – Moreno Ocampo 2

2. Internationaal Strafhof – Moreno Ocampo 3

De VPRO zond op 4 november 2011 mijn radio-reportage over het strafhof uit:

http://weblogs.vpro.nl/villavpro/2011/11/04/bureau-buitenland6-november/

 

ICTY Vrijspraken 1

De onmacht van het ICC - De Groene Amsterdammer